Aktuality

Akce na měsíc únor 2020


 • 5. 2. - Zdravé svačinky - ZŠ spec. spec. V
 • 10. - 14- 2. - Připravujeme si svačinky - sebeobsluha, stolování úklid - ZŠ spec. II., III., IV.
 • 14. 2. - Zářivý úsměv - projekt - ZŠ spec. I, ZŠ I, Prš.
 • 17. - 21. 2. - Jarní prázdniny
 • 26. 2. - Těšíme se na jaro - ZŠ spec. V
 • 28. 2. - Karneval - Pohádkový rej - ZŠ spec.I,m ZŠ I. PrŠ


 • V průběhu měsíce
 • Divadelní představení - OU
 • Turistická vycházka  do okolí Vyškova
 • Stavíme sněhulákaí  ZŠ spec. II.,III.,IV.
 • Okresní kolo ve florbali a malé kopané - II. stupeň
 • Testy zdatnosti zdatnosti - ZŠ II. stupeň

 

 

 

Zápis do 1. ročníku - 16. 4. 2020 od 13.00 - 18. 00 hod


Střední škola


 


1.9.2014 se sloučila Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola sídl. Osvobození 55 s Odborným učilištěm a Dětským domovem, Zámek 1, Račice. Díky tomuto sloučení může naše škola nabídnout žákům se speciálními vzdělávacími potřebami mnoho příležitostí vzdělávání od mateřské školy až po střední vzdělání s výučním listem.

Novinkou letošního školního roku je spolupráce s Rašnerovou pekárnou (http://www.rasner.cz) v oboru cukrář, kde žáci konají odbornou praxi. Po ukončení studia zde mohou mít pracovní uplatnění. Mezi další novinky patří i možnost absolvovat školní autoškolu Grošek (http://autoskolagrosek.cz) za výhodnou cenu.

Učební obory jsou určeny pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou Základní školy, Základní školy praktické a Základní školy speciální.

Studium je vhodné pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

K přihlášce je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC).

 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO VEŘEJNOST PROBĚHNE DNE 22. 1. 2020 V PROSTORÁCH ŠKOLY.

OD 10:00 – DO 16:00 HOD.