Aktuality

Akce na měsíc leden 2019

 • 4. 1. - Vycházka k betlému - ZŠ spec. II.-IV.
 • 8. 1. - Zatoulaná rukavička - ZŠ spec. V.
 • 8. 1. - 29. 1. - soutěž o nejkrásnější čepici -ZŠ spec. V.
 • 9. 1. - 18. 1. - Krizové intervence - 6. a 7. roč.
 • 14. 1. - Vycházka do přírody - ZŠ spec. V.
 • 14. 1. - 18. 1. - Okénko do ZŠ spec. - navštěva rodičů a dětí MŠ
 • 15. 1. - Třídní schůzky - 14.00 - 15.00
 • 17. 1.  Den otevřených dveří
 • 18. 1. - Netolismus pro nejmenší - 1. st. ZŠ
 • 18. 1. - Stop předsudkům - 2. st. ZŠ
 • 31.1. - Duo Eden -koouzelník - ZŠ, ZŠ spec.,  PrŠ
 • Zimní olympiáda - ZŠ spec I, I. tř. ZŠ
 • Testy zdatnosti - II. st. ZŠ
 • Florbal, kopaná - turnaj - II.st. ZŠ
 • Divadlo Brno - OU
 • Sportovní den - OU
 • Divadlo Radost - OU

 • 16. - 23. 11. - Vaříme zdravě - projekt - celá škola
 • 16. 11. - Za podzimními poklady - ZŠ spec. II. - IV.
 • 23. 11. Okresní kolo kopaná - II.st. ZŠ
 • Vycházka do  parku -ŽŠ spec. V.
 • Nácvik vánoční besídky - ZŠ, ZŠ spec., PrŠ1.9.2014 se sloučila Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola sídl. Osvobození 55 s Odborným učilištěm a Dětským domovem, Zámek 1, Račice. Díky tomuto sloučení může naše škola nabídnout žákům se speciálními vzdělávacími potřebami mnoho příležitostí vzdělávání od mateřské školy až po střední vzdělání s výučním listem.

Novinkou letošního školního roku je spolupráce s Rašnerovou pekárnou (http://www.rasner.cz) v oboru cukrář, kde žáci konají odbornou praxi. Po ukončení studia zde mohou mít pracovní uplatnění. Mezi další novinky patří i možnost absolvovat školní autoškolu Grošek (http://autoskolagrosek.cz) za výhodnou cenu.

Učební obory jsou určeny pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou Základní školy, Základní školy praktické a Základní školy speciální.

Studium je vhodné pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

K přihlášce je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC).