Aktuality

Akce na měsíc prosinec 2019


 • 2. - 3. 12. - Vánoční dílničky ZŠ spec V
 • 2. 12. - Exkurze palačinkárna- OU
 • 2. 6. 12. - Zdobíme stromeček - ZŠ spec. II., III., IV.
 • 4. 12. - Krajské kolo v sálové kopané - II. stupeň
 • 5. 12. - Milkulášská nadílka - ZŠ spec I., ZŠ I., PrŠ
 • 11. 12. - Vánoční pečení perníčků - ZŠ spec V
 • 12. 12. - Vystoupení - Habrovany - ZŠ 2. st.
 • 12. 12. - Vánoční trhy Brno - OU
 • 17. 12. - Vánoční trhy Vyškov - OU
 • 18. 12. - Generální zkouška besídka
 • 18. 12. Zpíváme si koledy - ZŠ spec II., III., IV.
 • 19. 12. - Vánoční besídka- celá škola
 • 19. 12. - Vánoční jarmark - PrŠ
 • 20. 12.Posezení u stromečku - třídní besídky


Krásné a pohodové prožití svátků vánočních a šťastný nový rok přejí

žáci, pedagogové a správní zaměstnanci MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov

 

 

 


Střední škola


 


1.9.2014 se sloučila Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola sídl. Osvobození 55 s Odborným učilištěm a Dětským domovem, Zámek 1, Račice. Díky tomuto sloučení může naše škola nabídnout žákům se speciálními vzdělávacími potřebami mnoho příležitostí vzdělávání od mateřské školy až po střední vzdělání s výučním listem.

Novinkou letošního školního roku je spolupráce s Rašnerovou pekárnou (http://www.rasner.cz) v oboru cukrář, kde žáci konají odbornou praxi. Po ukončení studia zde mohou mít pracovní uplatnění. Mezi další novinky patří i možnost absolvovat školní autoškolu Grošek (http://autoskolagrosek.cz) za výhodnou cenu.

Učební obory jsou určeny pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou Základní školy, Základní školy praktické a Základní školy speciální.

Studium je vhodné pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

K přihlášce je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC).