Aktuality

Akce na měsíc únor 2019

 • 1. 2. - pololetní prázdniny
 • 5. 2. - kuchařská olympiáda - PrŠ
 • 6. 2. - Zdravé svačinky - ZŠ spec. V.
 • 11. 2. - 17. 2. - jarní prázdniny
 • 18. - 22. 2. - Chystáme si svačinky - ZŠ spec. II., III., IV.
 • 21. 2. - Okresní kolo ve florbalu - II.st.
 • 21. 2. - Karneval - ZŠ spec. I., V., I. tř. ZŠ, Prš
 • 27. 2. Kdy končí zima - ZŠ spec. V.
 • 28. 2. -Bylo nás pět - Divadlo Radost, Výstava Titanic - OU
 • Testy - zdatnosti - II.st. ZŠ
 • Prodej valentýnských pamlsků - OU
 • Bruslení - OU
 • Tluče bubeníček - ZŠ spec. I., 1. tř. ZŠ, PrŠ
 • Návštěva Divadla radost - ZŠ spec. i., 1. tř. ZŠ, PrŠ
 • Zápis do 1. ročníku základní školy se koná 4. dubna 2019             od 13. 00 - 17. 00 v budově školy.1.9.2014 se sloučila Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola sídl. Osvobození 55 s Odborným učilištěm a Dětským domovem, Zámek 1, Račice. Díky tomuto sloučení může naše škola nabídnout žákům se speciálními vzdělávacími potřebami mnoho příležitostí vzdělávání od mateřské školy až po střední vzdělání s výučním listem.

Novinkou letošního školního roku je spolupráce s Rašnerovou pekárnou (http://www.rasner.cz) v oboru cukrář, kde žáci konají odbornou praxi. Po ukončení studia zde mohou mít pracovní uplatnění. Mezi další novinky patří i možnost absolvovat školní autoškolu Grošek (http://autoskolagrosek.cz) za výhodnou cenu.

Učební obory jsou určeny pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou Základní školy, Základní školy praktické a Základní školy speciální.

Studium je vhodné pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

K přihlášce je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC).