Aktuality


Akce na měsíc květen 2017

 • 3. 5. - Divadlo Radost - ZŠ I. st., ZŠ spec., PrŠ
 • 9. 5. - Divadélko Sokolík - ZŠ I. st., ZŠ spec I. - IV.
 • 10. 5. - Generální zkouška na besídku - celá škola
 • 12. 5. -  Besídka ke dni matek v 10. hod. v tělocvičně - celá škola
 • 16. 5.  třídní schůzky
 • 17. 5. - Besídka v nemocnici - II. st.
 • 18. 5. - besídka v Habrovanech - II. st.
 • Hudební setkání - Brno - ZŠ II.st.
 • Krajské kolo SHM Brno - II.st.
 • 10. 5. - exkurze - Pivní pohár, grilování - OU
 • 19. 5. - Výstava hospodářského zvířectva, Vyškov - OU
 • 26. 5. - exkurze Nemojanský Mlýn - OU
 • Výlet Brno - OU

Do 1. ročníku Základní školy byly přijati žáci se spisovými značkami: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3

MŠ,ZŠ a SŠ Vyškov, přísp. organizace hledá kvalifikovaného zaměstnance na pozici učitel/ka MŠ, logoped/ka s nástupem od 1. 9. 2017. Své životopisy můžete zasílat na msrevolucni@tisceli.cz Tel: 733659954

 

 

 

1.9.2014 se sloučila Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola sídl. Osvobození 55 s Odborným učilištěm a Dětským domovem, Zámek 1, Račice. Díky tomuto sloučení může naše škola nabídnout žákům se speciálními vzdělávacími potřebami mnoho příležitostí vzdělávání od mateřské školy až po střední vzdělání s výučním listem.

Novinkou letošního školního roku je spolupráce s Rašnerovou pekárnou (http://www.rasner.cz) v oboru cukrář, kde žáci konají odbornou praxi. Po ukončení studia zde mohou mít pracovní uplatnění. Mezi další novinky patří i možnost absolvovat školní autoškolu Grošek (http://autoskolagrosek.cz) za výhodnou cenu.

Učební obory jsou určeny pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou Základní školy, Základní školy praktické a Základní školy speciální.

Studium je vhodné pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

K přihlášce je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC).