Aktuality

Akce na měsíc leden 2020


 • 6. - 30. 1. soutěž o nejkrásnější rukavičku - ZŠ spec V. PrŠ, ZŠ spec. I.
 • 8. 1. - Zatoulaná rukavička - hry s prvky sebeobsluhy - ZŠ spec. V
 • 14. 1. - 17. 1. - Okénko do ZŠ spec - návštěva rodičů a dětí MŠ, vystoupení pro MŠ
 • 15. 1. - Třídní schůzky - OU - 14. 00 - 17.00
 • 16. 1. - Třídní schůzky - 14.00 - 17.00
 • 16. 1. - Exkurze - Mezinárodní veleth průmyslu a cestovního ruchu, Brno - OU
 • 22. 1. -  Den otevřených dveří - OU.
 • 30. 1. -  Divadlo Radost Brno  - ZŠ spec. I, ZŠ I. tř. PrŠ
 • 30. 1. - Turnaj ve florbale - školní kolo -II. stupeň ZŠ

V průběhu měsíce

 • Sněhuláček panáček - stavění sněhuláka - podle počasí - ZŠ spec. II.,III.,IV.
 • Den otevřených dveří  ZŠ spec. II.,III.,IV.
 • Radovánky ve sněhu - dle počasí ZŠ specI.,ZŠ I.tř, PrŠ
 • Zimní olympiáda - dle počasí - ZŠ spec. I., ZŠ I. tř., PrŠ
 • Testy zdatnosti zdatnosti - ZŠ II. stupeň


Střední škola


 


1.9.2014 se sloučila Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola sídl. Osvobození 55 s Odborným učilištěm a Dětským domovem, Zámek 1, Račice. Díky tomuto sloučení může naše škola nabídnout žákům se speciálními vzdělávacími potřebami mnoho příležitostí vzdělávání od mateřské školy až po střední vzdělání s výučním listem.

Novinkou letošního školního roku je spolupráce s Rašnerovou pekárnou (http://www.rasner.cz) v oboru cukrář, kde žáci konají odbornou praxi. Po ukončení studia zde mohou mít pracovní uplatnění. Mezi další novinky patří i možnost absolvovat školní autoškolu Grošek (http://autoskolagrosek.cz) za výhodnou cenu.

Učební obory jsou určeny pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou Základní školy, Základní školy praktické a Základní školy speciální.

Studium je vhodné pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

K přihlášce je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC).

 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO VEŘEJNOST PROBĚHNE DNE 22. 1. 2020 V PROSTORÁCH ŠKOLY.

 OD 10:00 – DO 16:00 HOD.


Vítejte na našich stránkách. Dovíte se zde mnoho informací o škole....

Aktuální informace pro žáky a rodiče naleznete v sekci aktuality.