Aktuality

Formulář : žádost o přijetí do 1. ročníku

upload/zadost_rodicu_-__o_prijeti_-_1._rocnik.pdf

 

 

Formulář: žádost o odklad

upload/zadost_rodicu_-__odklad.pdf

 

 

Akce na měsíc duben 2020


  • NOUZOVÁ OPATŘENÍ


Zápis do 1. ročníku - 16. 4. 2020 - zápis proběhne po telefonickém kontaktu: mobil: 608 609 622


Střední škola


 


1.9.2014 se sloučila Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola sídl. Osvobození 55 s Odborným učilištěm a Dětským domovem, Zámek 1, Račice. Díky tomuto sloučení může naše škola nabídnout žákům se speciálními vzdělávacími potřebami mnoho příležitostí vzdělávání od mateřské školy až po střední vzdělání s výučním listem.

Novinkou letošního školního roku je spolupráce s Rašnerovou pekárnou (http://www.rasner.cz) v oboru cukrář, kde žáci konají odbornou praxi. Po ukončení studia zde mohou mít pracovní uplatnění. Mezi další novinky patří i možnost absolvovat školní autoškolu Grošek (http://autoskolagrosek.cz) za výhodnou cenu.

Učební obory jsou určeny pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou Základní školy, Základní školy praktické a Základní školy speciální.

Studium je vhodné pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

K přihlášce je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC).

 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO VEŘEJNOST PROBĚHNE DNE 22. 1. 2020 V PROSTORÁCH ŠKOLY.

OD 10:00 – DO 16:00 HOD.