Aktuality

Akce na měsíc listopad 2018

  • 1. 11 - Ať žijí duchové - muzikál - ZŠ spec. I, I. tř. ZŠ
  • 2. 11. - cukrářská soutěž - OU
  • 5. 11. - Dílničky - práce s přírodninami - ZŠ spec.V.
  • 13. 11. - Třídní schůzky - 14.00 - 17. 00
  • 16. - 23. 11. - Vaříme zdravě - projekt - celá škola
  • 16. 11. - Za podzimními poklady - ZŠ spec. II. - IV.
  • 23. 11. Okresní kolo kopaná - II.st. ZŠ
  • Vycházka do  parku -ŽŠ spec. V.
  • Nácvik vánoční besídky - ZŠ, ZŠ spec., PrŠ1.9.2014 se sloučila Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola sídl. Osvobození 55 s Odborným učilištěm a Dětským domovem, Zámek 1, Račice. Díky tomuto sloučení může naše škola nabídnout žákům se speciálními vzdělávacími potřebami mnoho příležitostí vzdělávání od mateřské školy až po střední vzdělání s výučním listem.

Novinkou letošního školního roku je spolupráce s Rašnerovou pekárnou (http://www.rasner.cz) v oboru cukrář, kde žáci konají odbornou praxi. Po ukončení studia zde mohou mít pracovní uplatnění. Mezi další novinky patří i možnost absolvovat školní autoškolu Grošek (http://autoskolagrosek.cz) za výhodnou cenu.

Učební obory jsou určeny pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou Základní školy, Základní školy praktické a Základní školy speciální.

Studium je vhodné pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

K přihlášce je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC).