Dotace EU

Škola pro život, projekt OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost financovaný z fondů EU -  č.CZ.1.07/1.4.00/21.2297

V letošním školním roce získala naše škola finanční dotaci z Evropských fondů operačního programu vzdělávání EU peníze školám. Projekt pod názvem Škola pro život pod č.CZ.1.07/1.4.00/21.2297 byl zahájen v září 2011.

Cílem projektu je zkvalitnění výuky formou dělených hodin a vytvářením a používáním nových metodických materiálů a pomůcek. Ke zlepšení výuky bude přispívat další vzdělávání pedagogů. V rámci tohoto projektu je podpořena i oblast prevence rizikového chování dlouhodobým projektem pro žáky 5. – 9. ročníků.

Zvolili jsme tyto klíčové šablony:

I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

I/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků ZŠ a k individualizaci výuky v této oblasti

II/1 Individualizace výuky cizích jazyků

II/4 Roční jazykový kurz pro učitele cizích jazyků

IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků ZŠ

IV/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji matematické gramotnosti žáků ZŠ a k individualizaci výuky v této oblasti

V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

V/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky v této oblasti

VII/1 Prevence rizikového chování