Harmonogram

AkceTermín
Podzimní prázdniny 26. - 27.10.2017
Vánoční prázdniny 23.12.2017 - 2. 1. 2018
Pololetní prázdniny 2. 2. 2018
Jarní prázdniny 5. 2. - 11. 2. 2018
Velikonoční prázdniny 29. - 30. 3. 2018
Hlavní prázdniny 2. 7. - 31. 8. 2018

Třídní schůzky

12. 9. 2017        14.00 -17.00 hod.

14.11 2017        14.00 -17.00 hod.

16. 1. 2018        14.00 -17.00 hod.

6.3. 2018        14.00 -17.00 hod.

15.5. 2018        14.00 -17.00 hod.

Konzultační hodiny

Každý čtvrtek od 14:00 - 15:00

Akce pro žáky, rodiče a přátele školy

Září

-Turistická vycházka s prvky zdravovědy

- Zářivý úsměv - preventivní program zubní hygieny

- Testy zdatnosti

- Vzpomínka na sluníčko - malování na chodník

- Vycházka do přírody s prvky branné výchovy

Říjen

- Podzimní tvoření

- Podzimní dílničky

- podzimní nálada - výrobky z přírodnin

- Strašidelné dílničky - výrobky s přírodnin

- Barevný podzim - výrobky s přírodnin - projekt

- Astronomický program

- Pouštění draků

- Astronomický program

- Školní kolo v malé kopané

- Testy zdatnosti

- Školní kolo v malé kopané

-Tvorba kalendáře z výtvarných prací žáků

-Preventivní program

-Jablkobraní - různé formy využití jablek - školní výstavka

-Bruslení

-Odborná exkurze

-Návštěva knihovny

-Exkurze Teskoma

-Haloween - prodej cukroví

-Odborná exkurze - holel Pohoda Luleč

-Veletrh škol - burza pro vycházející žáky


Listopad

- Nácvik vánočních besídek

- Za podzimními poklady - vycházka

- Radovánky s dráčky - výroba dekorací

- Okresní kolo v malé kopané a florbale - příprava

- Prostřeno - zdravá výživa

- Turnaj v kuželkách

- Prostřeno - zdravá výživa

- Odborná exkurze

- Betonárka Fero - bet - exkurze - OU

- Bruslení

- Soutěž cukrářů ve zdobení dortů

- prohlídka města VyškovProsinec

- Mikuláš, nadílka pro I.stup.

- Pečení perníčků

- Výprava za kapříky

- Zpíváme si koledy

- Vánoční jarmark

- Vánoční besídka pro rodiče, rozsvěcování vánočního stromu

- Besídky ve třídách

- Vánoční výzdoba KKD Vyškov, perníkové chaloupky


Leden

- Závody v sáňkování

- Okénko do ZŠ speciální, návštěva rodičů a dětí MŠ

- Hrátky se sněhem

- Zimní olympiáda

- Školní turnaj v malé kopané a florbalu

- Kuchařská olympiáda

Únor

- Z pohádky do pohádky - maškarní rej

- Kudy chodí zvířátka

- Africké bubny

- Hawaii - bavíme se tancem

- Školní turnaj v kuželkách

- Testy zdatnosti

- Zápis do prvního ročníku

- Den otevřených dveří - OU


Březen

- Velikonoční dílny

- Velikonoční tvoření - PROJEKTOVÝ DEN

- Cesta kolem světa - výstava prací žáků v TIC

- Čtvero ročních období - dny dovedností

- Návštěva knihovny

- Literatura pro děti a mládež

- Testy zdatnosti a dovednosti

Duben

- Čarodějnický rej

- Sluníčko vstávej - vycházka ke Dni matek

- Ekologická vycházka

- Zahájení nácviku besídky ke Dni matek

- Den Země - výstava výrobků

- Okresní kolo ve florbalu a fotbalu

- Přijímací řízení - PrŠ

- Velikonoční pamlsky OU - prodej výrobků


Květen

- Besídka ke Dni matek

- Zájezd do divadla Radost

- Hudební setkání Brno

- Krajské kolo SHM

- Závěrečné zkoušky - PrŠ

- Sportovní hry OU

- Výlet - Brněnská přehrada, ZOO Olomouc, Kroměříž - OU


Červen

- Den dětí - hry a soutěže

- Párty se Šamšulou

- Těšíme se  na prázdniny, výprava do pravěku, opékání špekáčků

- Exkurze do restaurace, výlet, ústní zkoušky - PrŠ

- Den dětí na náměstí, závěrečné ústní zkoušky - OU

- Slavnostní zakončení a předání vyučních listů - OU