Harmonogram

AkceTermín
Podzimní prázdniny 29. - 30. 10. 2019
Vánoční prázdniny 23. 12.2019 -3. 1. 2020
Pololetní prázdniny 31. 1. 2020
Jarní prázdniny 17. 2. - 23. 2. 2020
Velikonoční prázdniny 9. 4. 2020
Hlavní prázdniny 1. 7. - 31. 8. 2020

Třídní schůzky

12. 9. 2019   - 14.00 - 17.00

14. 11. 2019 - 14. 00 - 17. 00

16. 1. 2020  - 14. 00 - 17. 00

9. 4. 2020    - 14. 00 - 17. 00

11. 6. 2020  - 14. 00 - 17. 00

Akce pro žáky, rodiče a přátele školy

Září

-Turistická vycházka s prvky zdravovědy

- Testy zdatnosti

- Vzpomínka na sluníčko - malování na chodník

- Vycházka do přírody s prvky branné výchovy

- Dopravní sout잨

- Vycházka do okolí Vyškova - OU

Říjen

- Podzimní tvoření

- Podzimní dílničky

- podzimní nálada - výrobky z přírodnin

- Strašidelné dílničky - výrobky s přírodnin

- Barevný podzim - výrobky s přírodnin - projekt

- Astronomický program

- Pouštění draků

- Astronomický program

- Školní kolo v malé kopané

- Testy zdatnosti

- Školní kolo v malé kopané

- Dýňové dekorace

- Preventivní program

-Jablkobraní - různé formy využití jablek - školní výstavka

-Bruslení

-Odborná exkurze

-Návštěva knihovny

-Exkurze restaurace Arena Vyškov - OU

-Haloween - prodej cukroví

-Odborná exkurze -Kroměříž, muzeum filmových legend, muzeum - OU

-Veletrh škol - burza pro vycházející žáky


Listopad

- Nácvik vánočních besídek

- Za podzimními poklady - vycházka

- Radovánky s dráčky - výroba dekorací

- Okresní kolo v malé kopané a florbale - příprava

- Vaříme zdravě - zdravá výživa

- Turnaj v kuželkách

- Pečení perníčků

- Odborná exkurze - Tescoma Olomouc

- Odborná exkurze betonárka ZAPA, Ferobet Rousínov

- Soutěž cukrářů ve zdobení dortů

 Prosinec

- Mikuláš, nadílka pro I.stup.

- Pečení perníčků

- Výprava za kapříky

- Zpíváme si koledy

- Vánoční jarmark

- Vánoční besídka pro rodiče, rozsvěcování vánočního stromu

- Besídky ve třídách

- Exkurze vánoční trhy, Brno


Leden

- Závody v sáňkování

- Okénko do ZŠ speciální, návštěva rodičů a dětí MŠ

- Hrátky se sněhem

- Zimní olympiáda

- Školní turnaj v malé kopané a florbalu

- Kuchařská olympiáda

- Den otevřených dveří - OU

- Testy zdatnosti

- Exkurze - Mezinárodní veletrh průmyslu a cestovního ruchu, Brno - OU

 

Únor

- Pohádkový rej - maškarní rej

- Divadelní představení Brno - OU

- Exkurze Vyškov - OU

- Školní turnaj v kuželkách

- Testy zdatnosti

- Zápis do prvního ročníku

- Připravujeme si svačinky

- Okresní kolo ve florbalu

 


Březen

- Pohybem ke zdraví - soutěživé hry

-Jak se vrátilo sluníčko - jarní tvoření

- Čtvero ročních období - dny dovedností

- Návštěva knihovny

- Literatura pro děti a mládež

- Exkurze - Festival dok. filmů - OU

 

Duben

- Čarodějnický rej

- Divadélko první pomoci

- Ekologická vycházka

- Zahájení nácviku besídky ke Dni matek

- Den Země - výstava výrobků

- Okresní kolo ve florbalu a fotbalu

- Přijímací řízení - PrŠ

- Velikonoční pamlsky OU - prodej výrobků

- Podané ruce - příběh z obrázku

-Velikonoční dílničky, tvoření, velikonoční výstava

- Exkurze Salima, Brno, stavební veletrh Brno - OU


Květen

- Besídka ke Dni matek

- Zájezd do divadla Radost

- Barvy jara - vycházka

- Krajské kolo SHM, okresní kolo v kopané

- Závěrečné zkoušky - PrŠ

- Sportovní hry OU

- Výlet - Plumlovská přehrada, Olšany - OU

- Fotografování žáků


Červen

- Den dětí - hry a soutěže

- Párty se Šamšulou

- Těšíme se  na prázdniny, výprava do pravěku, opékání špekáčků

- Exkurze do restaurace, výlet, ústní zkoušky - PrŠ

- Den dětí na náměstí, závěrečné ústní zkoušky - OU

- Slavnostní zakončení a předání vyučních listů - OU

- Výlet Modrá

- Na babiččině dvorečku, vycházka do ZOO

- Rozloučení se se školním rokem, návštěva cukrárny Pavlínka, exkurze do restaurace Dukla

- Exkurze - Stavební veletrh, ISŠ Slavkov u Brna - OU

- Výlet ZOO Brno