Mateřská škola, základní škola a střední škola Vyškov, příspěvková organizace

Naše škola nemá oficiální  facebook


OZNÁMENÍ GDPR

Oznámení GDPR

Informace o činnostech zpracování osobních údajů

Informace o činnostech zpracování osobních údajů

 


AKTUÁLNĚ


Vážení rodiče a milí žáci. V pondělí 12. dubna 2021 bude naše

škola opět otevřena pro žáky MATEŘSKÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ

ŠKOLY a PRAKTICKÉ ŠKOLY.

Těšíme se na  Vás.


Výuka na STŘEDNÍ ŠKOLE bude nadále probíhat distančním způsobem.

 

 

 

Termíny závěrečných zkoušek na školní rok 2020/21

 

Třída         TU                             Obor                         Písemná zk.       Praktická zk.     Ústní zk.

I.(3S)         Kypr                          Zednické práce                  nekoná se              8. 6. - 9. 6.      18. 6. 2021


II.(3 PV)     Zimmermannová     Cukrářské práce                nekoná se              8. 6. - 9. 6       18. 6. 2021    


III. (3SUS) Hollerová                 Kuchařské  práce               nekoná se              8. 6. - 9. 6.      18. 6. 2021


PrŠ              Drábková                 PrŠ                                       nekoná se              8. 6. 2021        15. 6. 2021


 

 


Uchazečům o studium na naší škole nabízíme   individuální prohlídku školy.

Vždy je potřeba se objednat na tel. čísle naší školy : 517 346 149 nebo na email - NociarP@seznam.cz

 

Výsledky voleb do Školské rady

 

Celkové pořadí dle získaných hlasů voličů z řad rodičů, zákonných zástupců dětí a plnoletých žáků:

1. Petr Halas              37 hlasů

2. Monika Kačalová     34 hlasů

3. Alice Náplavová      32 hlasů


Další pořadí:

4. Leoš Bělohlávek

5. Veronika Kurpašová

 

Celkové pořadí z řad pedagogických pracovníků:

1.Mgr. Pavel Nociar, Bc.

2. Mgr. Hana Cupáková

3. Lenka Ryšánková

Všem novým i staronovým členům školské rady k jejich zvolení blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v jejich práci.

Za volební komisi vypracoval: Mgr. Petr Sochor, předseda volební komise


 


Mateřská škola


Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání dětem se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním.

 

Základní škola

Základní škola poskytuje základní vzdělávání žákům se zdravotním postižením, zejména s mentálním postižením, dále s těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a autismem a žákům se zdravotním znevýhodněním.

I. stupeň

Naše škola se snaží na I. stupni o pozvolný přechod z rodinné péče předškolního vzdělávání, kde je nezbytné přistupovat ke každému žákovi individuálně, respektovat jeho možnosti a pozitivně hodnotit každý krok v rozvoji jeho osobnosti. V tomto období je tedy hlavním úkolem adaptace žáků na nové prostředí, nový styl práce a vytváření i upevňování návyku.

II. stupeň

II. stupeň je zaměřen na získávání vědomostí, rozvíjení dovedností a návyků, které žáci mohou využít ke zvýšení kvality osobního života, včetně profesního uplatnění.

Praktická škola jednoletá

Ve vzdělávacím programu pro žáky s těžkým stupněm zdravotního postižení je za předpokladu důsledného respektování individuálních schopností a možností žáků kladen důraz nejen na prohloubení a rozšíření vědomostí získaných v průběhu plnění povinné školní docházky, ale především na osvojení manuálních dovedností perspektivně využitelných v profesním i osobním životě a získání kladného vztahu k práci, na rozvoj komunikačních dovedností, kultivaci osobnosti, výchovu ke zdravému životnímu stylu a dosažení maximální možné míry samostatnosti žáka. Dosažení výše uvedených záměrů znamená výrazné posílení předpokladů integrace žáka do společnosti, v čemž především spočívá hlavní cíl vzdělávání žáků s mentálním postižením.Doplnění a rozšíření všeobecných základů vzdělání dosažených v průběhu docházky do základní školy praktické nebo speciální. Osvojení si znalosti a manuální dovednosti potřebné k výkonu konkrétních jednoduchých pracovních činností a získání perspektivní možnosti uplatnění se v různých profesních oblastech i životě.


Střední škola: Odborné učiliště

Poskytuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami střední vzdělání s výučním listem. Připravuje je na výkon dělnických povolání ve stavebnictví a oblasti služeb. Má vlastní úsek odborného výcviku, tak i na smluvních pracovištích mimo školu. Kromě výuky zajišťuje pro žáky odborné exkurze, sportovní kurzy, soutěže i kulturní akce. Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou, následným vydáním výučního listu a vysvědčením o závěrečné zkoušce.

Nabízíme učební obory:

Název oboru Kód oboru Počet přijímaných žáků
Potravinářská výroba - cukrářské práce (29-51-E/01) 8
Stravovací a ubytovací služby - kuchařské práce (65-51-E/01) 8
Zednické práce (36-67-E/01) 8

Cukrář

Potravinářská výroba - cukrářské práce (29-51-E/01)

Druh získaného vzdělání střední
Délka přípravy 3 roky, denní studium
Obor je určen pro dívky a chlapce
Způsob ukončení studia závěrečná zkouška
Certifikace výuční list
Forma denní studium

Žáci se učí jednoduché práce při přípravě surovin a výrobě cukrářských výrobků, včetně modelování
a zdobení. Soubor vědomostí a praktických dovedností jim umožní uplatnění zejména v profesi cukrář. Nacházejí uplatnění v menších a středně velkých cukrárnách.

Kuchař

Stravovací a ubytovací služby - kuchařské práce (65-51-E/01)

Druh získaného vzdělání střední
Délka přípravy 3 roky, denní studium
Obor je určen pro chlapce a dívky
Způsob ukončení studia závěrečná zkouška
Certifikace výuční list
Forma denní studium

Žáci v průběhu studia získávají základní praktické i teoretické znalosti při přípravě jídel teplé i studené kuchyně dle receptur, rovněž se seznámí se základy stolničení a obsluhy včetně úprav tabulí.

Zedník

Zednické práce (36-67-E/01)

Druh získaného vzdělání střední
Délka přípravy 3 roky, denní studium
Obor je určen pro chlapce
Způsob ukončení studia závěrečná zkouška
Certifikace výuční list
Forma denní studium

Žáci během tří let získají všechny potřebné dovednosti pro dobré uplatnění ve stavebnictví. Typickými činnostmi, které žák vykonává, je příprava stavebních směsí a materiálů, zdění zdiva z různých druhů materiálů, jednoduché betonářské, omítkářské a izolační práce, osazování prefabrikátů a výrobků přidružené stavební výroby.

Přihláška ke studiu Zde


Naši absolventi získávají střední vzdělání s výučním listem a mají na trhu práce stejné předpoklady jako žáci SOU. S výučním listem mohou pracovat jak u organizací, tak i na vlastní živnostenský list.
KONZULTAČNÍ HODINY PRO ODBORNÉ UČILIŠTĚ

PO - 8:00 - 9:00, 12:00 - 14:00

ÚT - 8:00 - 9:00, 13:00 - 14:00

ST - 8:00 - 9:00, 12:00 - 13:00

Dále dle telefonické domluvy.

 


 

 

20121030144041_eu_dotace.doc

eu_dotace.doc

c15233_vyzva.doc

investicni_zamer_-_kuchyne_vyskov.doc

racice,+vzmr+-+fasada+15.doc

dedice,+vzmr+-+gastro.doc

20150531080642_dedice,+vzmr+-+gastro.doc

jmenovani_ou_2014-2015.doc

39vysk_vysledek-vr.pdf

20150322213741_39vysk_vysledek-vr.pdf

oznameni_gdpr.pdf

20180525121524_oznameni_gdpr.pdf

ms_zs_a_ss_vyskov_-_informace_o_zpracovani_ou.pdf

zadost_rodicu_-__o_prijeti_-_1._rocnik.pdf

zadost_rodicu_-__odklad.pdf

prihlaska_denni.xls

20140831204212_prihlaska_denni.xls

20140831204359_prihlaska_denni.xls

20140831204659_prihlaska_denni.xls

ms_zs_a_ss_vyskov_-_informace_o_zpracovani_ou.xlsx

20190502133840_ms_zs_a_ss_vyskov_-_informace_o_zpracovani_ou.xlsx

20190502134725_ms_zs_a_ss_vyskov_-_informace_o_zpracovani_ou.xlsx

20160104200036_pozvanka_1.docx

20160104200338_pozvanka_1.docx

c15233_prilohy.zip


20121030144041_eu_dotace.doc

eu_dotace.doc

c15233_vyzva.doc

investicni_zamer_-_kuchyne_vyskov.doc

racice,+vzmr+-+fasada+15.doc

dedice,+vzmr+-+gastro.doc

20150531080642_dedice,+vzmr+-+gastro.doc

jmenovani_ou_2014-2015.doc

39vysk_vysledek-vr.pdf

20150322213741_39vysk_vysledek-vr.pdf

oznameni_gdpr.pdf

20180525121524_oznameni_gdpr.pdf

ms_zs_a_ss_vyskov_-_informace_o_zpracovani_ou.pdf

zadost_rodicu_-__o_prijeti_-_1._rocnik.pdf

zadost_rodicu_-__odklad.pdf

prihlaska_denni.xls

20140831204212_prihlaska_denni.xls

20140831204359_prihlaska_denni.xls

20140831204659_prihlaska_denni.xls

ms_zs_a_ss_vyskov_-_informace_o_zpracovani_ou.xlsx

20190502133840_ms_zs_a_ss_vyskov_-_informace_o_zpracovani_ou.xlsx

20190502134725_ms_zs_a_ss_vyskov_-_informace_o_zpracovani_ou.xlsx

20160104200036_pozvanka_1.docx

20160104200338_pozvanka_1.docx

20210324215131_distancni+zapis_spravny.docx

c15233_prilohy.zip