Nabídka nájmů

  • Škola nabízí k pronájmu školní zahradu v Račicích (areál bývalého zahradnictví OU ).Plocha k pronájmu - 8000 m2 za cenu v místě pronájmu obvyklou.
  • Dále škola v odpoledních hodinách pronajímá školní tělocvičnu. Vhodné pro pohybové a taneční kroužky.