Květen ve školce

Na měsíc květen jsme pro děti připravily následující akce:

5. 5. - Výroba dárečků pro maminky
11. 5. - Zápis do MŠ
12. 5. - Co se děje pod vodou? - projektový den - Živá voda, Modrá
18. 5. - Zelený travičkový den (soutěže, hry)
19. 5. - Focení tříd
25. 5. - Koňský slabikář s Piafou
26. 5. - Včelí odpoledne - projektový den s rodiči
31. 5. - Šípková Růženka - maňáskové divadlo hrané učitelkami MŠ