Červen ve školce

Na měsíc červen jsme pro děti připravily následující akce:

1. 6. - Den dětí - soutěže, hry
2. 6. - Vyšetření dětí SPC Veslařská
9. 6. - Cesta vody - přírodovědná vycházka ke studánce v Hamiltonech, projektový den
15. 6. - Školní výlet - ZOO Zlín, projektový den
23. 6. - Pasování školáků - rozloučení se školáky od 15. hod., projektový den s rodiči