Rozhodnutí o přijetí do MŠ

K předškolnímu vzdělávání v mateřské škole ve školním roce 2022/2023 byly přijati tyto děti:

01/22
02/22
03/22
04/22
05/22
06/22
07/22