Březen ve školce

Na měsíc březen připravujeme pro děti následující akce:

9. 3. - Výlet do země pohádek - návštěva Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově
21. 3. - Jak koťátko zapomnělo  mňoukat - vzdělávací program ZOO Parku Vyškov, v MŠ
23. 3. - Žlutý sluníčkový den
31. 3. - O kůzlátkách - maňáskové divadlo hrané učitelkami MŠ