Duben ve školce

Na měsíc duben pro děti připravujeme následující akce:

2. - 5. 4. - Týden bezpečnosti
4. 4. - Bezpečně do ulic - Den s městskou policií
16. 4. - O Budulínkovi - maňáskové divadlo v MŠ
23. 4. - Den Země - účast na akci Přírodovědné stezky pořádané ZŠ a MŠ Letní pole
30. 4. - Čarodějnický rej