Poděkování učňům zedníkům

Děkujeme partě učňů zedníků za zvelebování prostorů mateřské školy.

Děti a paní učitelky z mateřské školy