Leden ve školce

Na leden jsme si pro děti připravily následující akce:

6. 1. Tři králové - maňáskové divadlo hrané učitelkami MŠ
12. 1.  Hrátky na sněhu (soutěže)
20. 1.  Zimní olympiáda
27. 1. Barevná zima - malování barvami do sněhu

Během ledna pro běhnou konzultace pro rodiče.