Květen

Na měsíc květen jsme pro děti připravily tyto akce:

6. 5. Výroba dárečků pro maminky

13. 5. Výprava ke studánce do Hamilton

20. 5. Zelený travičkový den

26. 5. Maňáskové divadlo hrané učitelkami MŠ