Září ve školce

Na září jsme si pro děti připravily následující akce:

8.9.  - Společná vycházka dětí do okolí MŠ
9.9. - Informativní schůzka pro rodiče
15.9. – Malování na chodník, organizace
24.9. – Červený jablíčkový den (hry, soutěže)
30.9. – O perníkové chaloupce – maňáskové divadlo hrané učitelkami MŠ