Změna v testování

V návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 došlo k vydání novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od              3. 5. 2021.

Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

  • od 3. 5. 2021 je stanovena pouze jedna frekvence povinnosti testování dětí, žáků a  zaměstnanců, a to jedenkrát v pracovním týdnu,
  • v naší škole bude hlavní testovací den pondělí nebo první den osobní přítomnosti dítěte /žáka/ zaměstnance ve škole v daném týdnu,
  • pro žáky střední školy se změna frekvence testování nemění, platí testování v pondělí a ve čtvrtek nebo první den přítomnosti ve škole