Den otevřených dveří

Naše škola Vás srdečně zve na Den otevřených dveří ve středu 19. 1. 2022 od 10:00 do 17:00 hodin.

Vy, co jste ukončili základní školu a některý z níže uvedených oborů vzdělání se Vám zalíbil a chcete v něm získat potřebné znalosti a dovednosti, vezměte rodiče a přijďte se za námi podívat. Velice rádi Vás přivítáme. Čeká Vás prezentace oborů a občerstvení. Můžete si vybrat ze tříletých oborů vzdělání s výučním listem: Cukrářské práce, Kuchařské práce, Zednické práce. Rovněž nabízíme vzdělání v Praktické škole jednoleté. Studium na naší škole je určeno pouze pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a k přihlášce je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení.