Poděkování rodičům a zaměstnancům školy

Děkujeme!

Všem rodičům a zaměstnancům školy, kteří se zúčastnili v sobotu 5. listopadu 2022 společného setkání.

Za pomoci přítomných tatínků a učitelů jsme doplnili vyvýšené záhony zeminou, zarovnali jsme je, zkultivovali terén v okolí vyvýšených záhonů, někteří stříhali keře a stromy.

Rovněž učitelky a maminky velmi pečlivě shrabaly listí a upravily okolí školy.

Pro žáky připravily vychovatelky ŠD a asistentky pedagoga sportovní program v tělocvičně.

Závěr brigády jsme zakončili společným opékáním špekáčků u táboráku. Nechybělo i malé občerstvení, které připravily paní učitelka Drábková, Hollerová a paní Valášková.

Všichni odcházeli spokojeni a věříme, že se na jaře opět sejdeme.