Školská rada

Členové z řad rodičů, zákonných zástupců dětí a plnoletých žáků:
1. Petr Halas                  
2. Monika Kačalová    
3. Alice Náplavová       

Členové z řad pedagogických pracovníků:
1.Mgr. Pavel Nociar, Bc.
2. Mgr. Hana Cupáková
3. Lenka Ryšánková