Pochvala ředitelky školy za pomoc při záchraně života

Ve II. pololetí se žáci naší školy ze třídy ZŠ I. podíleli na záchraně lidského života. Pohotově reagovali na situaci, kdy našli na zemi ležet nehybného člověka a přivolali RZP zavoláním na číslo 155. Statečně počkali až do příchodu záchranky. Za to jim patří velké poděkování. Žákům byl udělen diplom a věcná odměna.