Zápis do ZŠ

Ředitelství Mateřské školy, základní školy a střední školy Vyškov, příspěvková organizace se sídlem Sídliště Osvobození 681/55, 682 01 Vyškov vyhlašuje na základě zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů zápis do prvního ročníku základního vzdělávání.

Zápis proběhne distančně od 6. 4. - 16. 4. 2021


K zápisu je třeba:

 • vyplněná žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
 • kopie občanského průkazu zákonněho zástupce (sken, fotografie)
 • kopie rodného listu dítěte (sken, fotografie)
 • doporučení SPC, PPP

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání obdržíte e-mailem po konzultaci na telefonním čísle +420 608 609 622. K odkladu povinné školní docházky je třeba:

 • vyplněná žádost o odklad povinné školní docházky
 • doporučení SPC, PPP
 • rodný list dítěte (sken, fotografie)
 • vyjádření odborného lékaře (pediatr, klinický psycholog)

Žádost o odklad základního vzdělávání obdržíte e-mailem po konzultaci na telefonním čísle +420 608 609 622. Všechny potřebné dokumenty můžete poslat:

 • datovou schránkou:fdg2ziz
 • poštou
 • vložením do schránky na budově školy
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
 • osobně po telefonické domluvě na telefonním čísle +420 608 609 622

Na Vaše telefonní číslo obdržíte formou SMS zprávy kód, který bude uveden na webových stránkách v případě přijetí Vašeho dítěte do prvního ročníku základního vzdělávání. Seznam přijatých žáků bude zveřejněn do 16. 5. 2021 na webových stránkách školy a na úřední desce u vchodu do budovy školy.