Den sociálních služeb

Dne 4.6.2024 se žáci oboru Pečovatelské služby zúčastnili akce Den sociálních služeb na náměstí ve Vyškově.  Cílem akce bylo zvýšit povědomí o organizacích, které nabízejí sociální služby v rámci okresu Vyškov. Každé z těchto zařízení poskytovalo zájemcům informace o svých službách, možnostech podpory a konkrétních projektech, které realizují. Naši žáci mají s řadou těchto zařízení osobní zkušenosti, jelikož jsme v průběhu roku část z nich navštívili v rámci exkurzí. Jednalo se například o Charitu Vyškov, Piafu, Paprsek nebo Centrum sociálních služeb Vyškov. Charita Vyškov je současně i místem, kde si žáci plní praxi v rámci prvního ročníku studia.