Družina

Školní družina nabízí rodičům žáků organizovanou činnost v mimoškolní době během školního roku. Je zřízena jako školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Jejím posláním je výchova a vzdělávání žáků mimo školní vyučování, tvoří mezičlánek mezi rodinou a školou. Naším cílem je, aby se dětem v družině líbilo, byly spokojené a komunikace s rodiči byla na dobré úrovni. Školní družina je určena především žákům I. stupně ZŠ a žákům ZŠ speciální. Žáci vyšších ročníků mohou být do družiny zapsáni, pokud to kapacita zařízení dovoluje. O přijímání žáků do družiny rozhoduje ředitelka školy.

Docházka žáků do ŠD se eviduje, každou nepřítomnost je zapotřebí omluvit. Vychovatelka se při odchodu žáků řídí vyjádřením rodičů na zápisním lístku. Každou změnu popř. odhlášení provedou rodiče písemnou formou. V případě osobního vyzvedávání žáků zvoní rodiče na zvonek ŠD.

V letošním školním roce 2023/24  máme 4 odd. ŠD.

 • ŠD 1 vych. Karolína Dohnalová
 • ŠD 2 vych. Lenka Ryšánková
 • ŠD 3 vych. Ing. Veronika Omastová
 • ŠD 4 vych. Bc. Simona Pýrková - zástup za nemoc -   pí. Nečasová
 • Ranní družina - Karolína Dohnalová
 • Ve školní družině pracují asistentky pedagoga - Kamila Karásková, Zita Adamová, Petra Bartošová, Jana Jandová, Mgr. Jarmila Březovská, Ing. Hana Musilová, Marcela Manová, Pavla Borcsiková

Provoz ŠD:                                                                                                                                                  6:30 - 7:45                 

12:00 - 15:30

Činnost ŠD:

 • 6:30 - 7:45 - spontánní činnosti
 • 12:00 - 13:00 - odpočinkové spontánní činnosti
 • 13:00 - 14:00 - spontánní činnosti, které se řídí ŠVP pro družinu
 • 14:00 - 15:00 - pravidelné činnosti (zájmové, rekreační, pobyt venku)
 • 15:00 - 15:30 - spontánní činnosti - individuální, podle zájmu žáků

Kontakt:   517 348 909,    777 025 840       

 

Soubory ke stažení