Družina

Školní družina nabízí rodičům žáků organizovanou činnost v mimoškolní době během školního roku. Je zřízena jako školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Jejím posláním je výchova a vzdělávání žáků mimo školní vyučování, tvoří mezičlánek mezi rodinou a školou. Naším cílem je, aby se dětem v družině líbilo, byly spokojené a komunikace s rodiči byla na dobré úrovni. Školní družina je určena především žákům I. stupně ZŠ a žákům ZŠ speciální. Žáci vyšších ročníků mohou být do družiny zapsáni, pokud to kapacita zařízení dovoluje. O přijímání žáků do družiny rozhoduje ředitelka školy.

Docházka žáků do ŠD se eviduje, každou nepřítomnost je zapotřebí omluvit. Vychovatelka se při odchodu žáků řídí vyjádřením rodičů na zápisním lístku. Každou změnu popř. odhlášení provedou rodiče písemnou formou. V případě osobního vyzvedávání žáků zvoní rodiče na zvonek ŠD.

V letošním školním roce 2022/23  máme 4 odd. ŠD.

 • ŠD 1 ved. vych. Ing. Veronika Omastová
 • ŠD 2 vych. Lenka Ryšánková
 • ŠD 3 vych. Karolína Dohnalová
 • ŠD 4 vych. Kamila Karásková - zástup za nemoc -   pí. Nečasová
 • Ranní družina - Mgr. Lenka Zárubová
 • Ve školní družině pracují asistentky pedagoga - Pavla Borcsiková, Šárka Pavlasová, Kamila Karásková, Bc. Simona Pýrková, Marcela Hrozová, Jana Jandová, Petra Bartošová

Provoz ŠD:       6:30 - 7:45                                                                                                                                             11:30 - 15:30

Činnost ŠD:

 • 6:30 - 7:45 - spontánní činnosti
 • 11:45 - 12:30 - oběd
 • 13:00 - 14:00 - odpočinkové spontánní činnosti, které se řídí ŠVP pro družinu
 • 14:00 - 15:00 - pravidelné činnosti (zájmové, rekreační, pobyt venku)
 • 15:00 - 15:30 - spontánní činnosti - individuální, podle zájmu žáků

Každé pondělí 12:45 - 14:15 probíhá ve školní družině Herní klub, a to pro všechny zájemce, kteří by rádi vyzkoušeli něco nového, zahráli si deskové hry nebo se zúčastnili turnajů. 

Kontakt:   517 348 909,    777 025 840       

 

Soubory ke stažení