Přijímací řízení na SŠ

Přijímací řízení na SŠ pro školní rok 2024/2025

Pro příští školní rok přijímáme uchazeče na SŠ pro tyto obory vzdělání:

Zednické práce, Pečovatelské služby, Kuchařské práce, Praktická škola jednoletá.

Všechny potřebné informace včetně formulářů a informačních letáků naleznete níže (přihláška ke vzdělávání, rozhodnutí ředitelky školy, kriteria přijímacího řízení konkrétních vzdělávacích oborů, informace pro uchazače a jejich zákonné zástupce, hodnocení na vysvědčeních a zdravotní posudek)

Poslední termín k podání přihlášky je 20. únor 2024.

 

Všechny důležité informace k přijímacímu řízení naleznete na https://www.prihlaskynastredni.cz/ Kontakty na některá Speciálně pedagogická centra:

SPC pro žáky s tělesným postižením

 • Rašelinová 9/11, Brno 628 00, tel: 544 211 547, 544 210 531, e-mail cpinova@integra.cz
 • Kociánka 6, Brno 612 00, tel: 515 504 373, e-mail avea@centrum.cz

SPC pro žáky se zrakovým postižením

 • Kamenomlýnská 2, Brno, 602 00, tel: 543 321 303, e-mail spc@sss-ou.cz

SPC pro žáky se souběžným postižením vadami

 • Žižkova 27, Blansko 678 01, tel: 516 411 868, e-mail spc@blansko.net

SPC pro žáky s vadami řeči

 • Veslařská 234, Brno 637 00, tel: 543 245 245, e-mail vr-veslarska@iol.cz

SPC pro žáky s vadami sluchu

 • Novoměstská 21, Brno 621 00, tel: 541 226 090, e-mail spc@zsspbrno.cz
 • Školní 3208, Kyjov 697 01, tel: 518 612 054, e-mail info@mszskyjov.cz

SPC pro žáky s mentálním postižením

 • Husovická 14, Brno 614 00, tel: 545 241 414, e-mail spc.sekaninova@seznam.cz
 • Ibsenova1, Brno 638 00, tel: 548 522 898, e-mail dolezelova@ibsenka.cz
 • Husova 574, Kyjov 697 01, tel: 518 612 803, e-mail spc.kyjov@tiscali.cz

SPC pro žáky s autismem a poruchami autistického spektra

 • Štolcova16, Brno 618 00, tel: 548 424 061, e-mail spc@autistickaskola.cz

Pedagogicko-psychologická poradna pro žáky se specifickými poruchami učení

 • Zachova1, Brno 602 00, tel: 543 245 914-6, e-mail zachova@pppbrno.cz
 • Kohoutova 4, Brno 613 00, tel: 545 233 379, 545 233 380, e-mail kohoutova@pppbrno
   

 

Soubory ke stažení