Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Snaží se pomáhat jim při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží.

VÝCHOVNÝ PORADCE

Koordinuje péči o žáky, poskytuje kariérové poradenství a řeší výchovné problémy žáků.
-Mgr. Miroslava Kudličková,  m.kudlickova@mszsvyskov.cz
konzultační hodiny:  Středa: 8:00 – 9:00, 14:00-15:00 případně dle domluvy 

- Mgr. Renáta Sedláková r.sedlakova@mszsvyskov.cz                                                     konzultační hodiny:  Středa: 8:00 – 9:00, 14:00-15:00 případně dle domluvy 

 METODIK PREVENCE

Realizuje a koordinuje aktivity zaměřené na prevenci záškoláctví, šikany, závislostí a dalších problematických jevů. 
-Pro základní školu Mgr. Renáta Bajajová, r.bajajova@mszsvyskov.cz
 konzultační hodiny: Úterý: 12:0013:00 případně dle domluvy 

-Pro střední školu Mgr. Hana Sedlmajerová, h.sedlmajerova@mszsvyskov.cz
konzultační hodiny: Pondělí: 11:3512:05 případně dle domluvy                                                          Čtvrtek: 11:35 - 12: 05 případně dle domluvy

                  ŠKOLNÍ PSYCHOLOG                

Školní psycholog spolupracuje s členy Školního poradenského pracoviště a ostatními pedagogy, pomáhá jim zlepšit atmosféru ve třídě, pomáhá řešit výukové a výchovné problémy jednotlivých žáků, poskytuje učitelům metodickou podporu, spolupracuje na prevenci negativních jevů jako např. šikana, záškoláctví, závislosti, rasismus aj., případně pomáhá řešit již vzniklé patologické jevy.

-Mgr. Tereza Záhorská,  t.zahorska@mszsvyskov.cz +420 777 651 929
konzultační hodiny pro zákonné zástupce žáků:
Pondělí: 7:30 – 9:00, Čtvrtek: 7:30 – 9:00 a 12:00 – 15:00 případně dle domluvy
Kancelář školního psychologa naleznete v 1. patře vedle ředitelny školy.

Jak probíhá spolupráce s žáky?
Práce s žáky probíhá buď skupinově v rámci třídnických hodin a skupinových aktivit nebo individuálně na základě potřeby dítěte samotného nebo na žádost učitele nebo rodičů. Spolupráce může mít různé podoby, od jednorázové konzultace po dlouhodobější práci. Ovšem se souhlasem žáka samotného a po dohodě jeho rodičů s psychologem.

Žáci se mohou obracet na školního psychologa, když: 
- mají z něčeho strach, je jim smutno, úzko nebo se něčím trápí; 
- něco se jim nedaří, mají pocit že v něčem selhávají;
- cítí se být na světě sami, potřebují se svěřit, popovídat si;
- mají dojem, že je nikdo neposlouchá;
- neví si rady a potřebují poradit, rozhodnout se;
- někdo jim ubližuje nebo je nutí dělat věci, které se jim nelíbí; 
- zhoršily se jim známky, mají problémy s učením;
- něco se jim ve škole nelíbí;
- nerozumí si se spolužáky;
- potřebují povzbudit;
a v dalších situacích.

Žáci mohou využít také schránku důvěry. Ta slouží k tomu, aby se mohli vyjádřit k situacím ve škole či požádat o pomoc při řešení problémů. Schránka důvěry je umístěna v chodbě před školní jídelnou.

Školní psycholog je k dispozici rodičům, například když:
- se Vašemu dítěti ve škole nedaří;
- se mu děje něco, co by se dít nemělo; 
- se začalo chovat nezvykle nebo má psychické problémy;  
- potřebujete podpořit či poradit s přístupem k Vašemu dítěti;
- řešíte složitou rodinnou situaci, chcete Vašemu dítěti pomoct, aby ji zvládlo;
- se chcete jen o něčem poradit.

Těšíme se na spolupráci,

Tým Školního poradenského pracoviště

 

Soubory ke stažení