Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Snaží se pomáhat jim při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží.

VÝCHOVNÝ PORADCE

Koordinuje péči o žáky, poskytuje kariérové poradenství a řeší výchovné problémy žáků.
-Mgr. Lenka Zárubová,  l.zarubova@mszsvyskov.cz
konzultační hodiny:  pondělí: 14:00-15:00 

- Mgr. Renáta Sedláková r.sedlakova@mszsvyskov.cz                                                     konzultační hodiny:  Pondělí: 14:00-15:00, středa: 8:00 – 9:00

 METODIK PREVENCE

Realizuje a koordinuje aktivity zaměřené na prevenci záškoláctví, šikany, závislostí a dalších problematických jevů. 
-Pro základní školu Mgr. Renáta Bajajová, r.bajajova@mszsvyskov.cz
 konzultační hodiny: Úterý: 8:55 – 9:40, čtvrtek: 12:00 - 13:30 

-Pro střední školu Mgr. Hana Sedlmajerová, h.sedlmajerova@mszsvyskov.cz
konzultační hodiny: Pondělí: 10:5011:35, středa: 13:00 - 14:00

 

Jak probíhá spolupráce s žáky?
Práce s žáky probíhá buď skupinově v rámci třídnických hodin a skupinových aktivit nebo individuálně na základě potřeby dítěte samotného nebo na žádost učitele nebo rodičů. Spolupráce může mít různé podoby, od jednorázové konzultace po dlouhodobější práci. Ovšem se souhlasem žáka samotného a po dohodě jeho rodičů s psychologem.

Žáci se mohou obracet na školního psychologa, když: 
- mají z něčeho strach, je jim smutno, úzko nebo se něčím trápí; 
- něco se jim nedaří, mají pocit že v něčem selhávají;
- cítí se být na světě sami, potřebují se svěřit, popovídat si;
- mají dojem, že je nikdo neposlouchá;
- neví si rady a potřebují poradit, rozhodnout se;
- někdo jim ubližuje nebo je nutí dělat věci, které se jim nelíbí; 
- zhoršily se jim známky, mají problémy s učením;
- něco se jim ve škole nelíbí;
- nerozumí si se spolužáky;
- potřebují povzbudit;
a v dalších situacích.

Žáci mohou využít také schránku důvěry. Ta slouží k tomu, aby se mohli vyjádřit k situacím ve škole či požádat o pomoc při řešení problémů. Schránka důvěry je umístěna v chodbě před školní jídelnou.

Těšíme se na spolupráci,

Tým Školního poradenského pracoviště

 

Soubory ke stažení