Kontakty - SŠ

Drábková Štěpánka Mgr.učitelka s.drabkova@mszsvyskov.cz
in Santi Annaasistentkaa.santi@mszsvyskov.cz
Hollerová Simonaučitelkas.hollerova@mszsvyskov.cz
Valchářová Jana Mgr.učitelkaj.valcharova@mszsvyskov.cz
Kypr Jiří Bc.učitelj.kypr@mszsvyskov.cz
Nociar Pavel Bc.vedoucí učitelp.nociar@mszsvyskov.cz
Sedlmajerová Hana Mgr.učitelkah.sedlmajerova@mszsvyskov.cz
Sochor Petr Mgr.učitelp.sochor@mszsvyskov.cz
Zimmermannová Marcela Mgr.učitelkam.zimmermannova@mszsvyskov.cz
Sedláková Renáta Mgr.učitelka, zástupkyněr.sedlakova@mszsvyskov.cz
Matušková Silvie, Mgr et. Mgr.učitelkas.matuskova@mszsvyskov.cz 
Petra Bartošováasistentkap.bartosova@mszsvyskov.cz