Spolupracujeme

Součástí naší práce je i součinnost s institucemi i soukromými subjekty v našem městě.

 • Odbor školství JMK Brno
 • MěÚ Vyškov
 • Speciálně pedagogická centra
 • PPP Vyškov
 • Maják Vyškov
 • Piafa Vyškov
 • MŠ Šikulka, Vyškov
 • MŠ Dědická, Vyškov
 • Knihovna K.Dvořáčka, Vyškov
 • AČr - posádka Vyškov
 • Městská policie
 • TIC Vyškov
 • ZOOpark Vyškov
 • SPgŠ Kroměříž, MU Brno, UPOL
 • Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy ve Vyškově
 • místní podnikatelské subjekty