Kontakty - MŠ

Mateřská škola, základní škola a střední škola Vyškov, příspěvková organizace

Adresa: MŠ Revoluční 14, 682 01 Vyškov
E-mail: msrevolucni@mszsvyskov.cz
E-mail pro omlouvání dětí: msrevolucni@seznam.cz
tel. MŠ: +420 517 350 613

Ředitelka školy:
Mgr. Jana Vágnerová
tel.: +420 517 348 909

Vedoucí učitelka:
Mgr. Šárka Kudrnová
tel.:  +420 517 350 613

Logopedka:
Mgr. Kristýna Hučíková
tel.:  +420 517 350 613

Učitelka třídy Motýlků:
Mgr. Jitka Uhlířová

Učitelka třídy Sluníček:
Bc. Veronika Sedláková

Asistentka pedagoga:
Ivana Bártlová
Jitka Hortová

Vedoucí stravování:
Olga Kolaříková
tel.:  +420 517 350 613