O střední škole (odborné učiliště)

Poskytuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami střední vzdělání s výučním listem. Připravuje je na výkon dělnických povolání ve stavebnictví a oblasti služeb. Má vlastní úsek odborného výcviku, tak i na smluvních pracovištích mimo školu. Kromě výuky zajišťuje pro žáky odborné exkurze, sportovní kurzy, soutěže i kulturní akce. Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou, následným vydáním výučního listu a vysvědčením o závěrečné zkoušce.

Praktická škola jednoletá (78-62-C/01)

Praktická škola jednoletá umožňuje získat střední vzdělávání chlapcům a dívkám s různým stupněm mentálního postižení (středně těžkým a těžkým mentálním postižením, autismem a kombinovaným postižením), kteří ukončili základní vzdělávání. V průběhu přípravy získávají žáci základní dovednosti a návyky pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života. Žáci se dle našeho ŠVP - Škola základů kuchyňského provozu učí podle svých schopností přípravě jednoduchých pokrmů a údržbě domácnosti. Absolvent praktické školy jednoleté se může v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit při pomocných pracích pro oblast služeb a výroby, případně a chráněných pracovištích. Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Nabízíme učební obory:

Název oboruKód oboru
Potravinářská výroba - cukrářské práce(29-51-E/01)
Stravovací a ubytovací služby - kuchařské práce(65-51-E/01)
Zednické práce(36-67-E/01)
Pečovatelské služby(74-41-E/ 01)


Cukrář: Potravinářská výroba - cukrářské práce (29-51-E/01)

UPOZORNĚNÍ: TENTO UČEBNÍ OBOR NEBUDEME VE ŠKOLNÍM ROCE 2024/2025 OTEVÍRAT.

Druh získaného vzdělánístřední
Délka přípravy3 roky, denní studium
Obor je určen prodívky a chlapce
Způsob ukončení studia závěrečná zkouška
Certifikace výuční list
Forma denní studium

Žáci se učí jednoduché práce při přípravě surovin a výrobě cukrářských výrobků, včetně modelování a zdobení. Soubor vědomostí a praktických dovedností jim umožní uplatnění zejména v profesi cukrář. Nacházejí uplatnění v menších a středně velkých cukrárnách.
 

Kuchař: Stravovací a ubytovací služby - kuchařské práce (65-51-E/01)

Druh získaného vzdělání střední
Délka přípravy3 roky, denní studium
Obor je určen prochlapce a dívky
Způsob ukončení studiazávěrečná zkouška
Certifikacevýuční list
Formadenní studium

Žáci v průběhu studia získávají základní praktické i teoretické znalosti při přípravě jídel teplé i studené kuchyně dle receptur, rovněž se seznámí se základy stolničení a obsluhy včetně úprav tabulí.
 

Zedník: Zednické práce (36-67-E/01)

Druh získaného vzdělánístřední
Délka přípravy3 roky, denní studium
Obor je určen prochlapce
Způsob ukončení studiazávěrečná zkouška
Certifikacevýuční list
Formadenní studium

Žáci během tří let získají všechny potřebné dovednosti pro dobré uplatnění ve stavebnictví. Typickými činnostmi, které žák vykonává, je příprava stavebních směsí a materiálů, zdění zdiva z různých druhů materiálů, jednoduché betonářské, omítkářské a izolační práce, osazování prefabrikátů a výrobků přidružené stavební výroby.
 

 Pečovatelské služby (75-41-E/01)

Druh získaného vzdělánístřední
Délka přípravy3 roky, denní studium
Obor je určen prodívky a chlapce
Způsob ukončení studiazávěrečná zkouška
Certifikacevýuční list
Formadenní studium

Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, zejména při poskytování přímé obslužné a asistentské péče klientům, při zajišťování chodu domácnosti klientů nebo při pomoci rodinám s péčí o dítě. Je připraven pracovat na pozici pečovatel, osobní asistent, pomocník v domácnosti.

Naši absolventi získávají střední vzdělání s výučním listem a mají na trhu práce stejné předpoklady jako žáci SOU. S výučním listem mohou pracovat jak u organizací, tak i na vlastní živnostenský list.

Soubory ke stažení