O střední škole (odborné učiliště)

Poskytuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami střední vzdělání s výučním listem. Připravuje je na výkon dělnických povolání ve stavebnictví a oblasti služeb. Má vlastní úsek odborného výcviku, tak i na smluvních pracovištích mimo školu. Kromě výuky zajišťuje pro žáky odborné exkurze, sportovní kurzy, soutěže i kulturní akce. Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou, následným vydáním výučního listu a vysvědčením o závěrečné zkoušce.

Praktická škola jednoletá

Ve vzdělávacím programu pro žáky s těžkým stupněm zdravotního postižení je za předpokladu důsledného respektování individuálních schopností a možností žáků kladen důraz nejen na prohloubení a rozšíření vědomostí získaných v průběhu plnění povinné školní docházky, ale především na osvojení manuálních dovedností perspektivně využitelných v profesním i osobním životě a získání kladného vztahu k práci, na rozvoj komunikačních dovedností, kultivaci osobnosti, výchovu ke zdravému životnímu stylu a dosažení maximální možné míry samostatnosti žáka. Dosažení výše uvedených záměrů znamená výrazné posílení předpokladů integrace žáka do společnosti, v čemž především spočívá hlavní cíl vzdělávání žáků s mentálním postižením. Doplnění a rozšíření všeobecných základů vzdělání dosažených v průběhu docházky do základní školy praktické nebo speciální. Osvojení si znalosti a manuální dovednosti potřebné k výkonu konkrétních jednoduchých pracovních činností a získání perspektivní možnosti uplatnění se v různých profesních oblastech i životě.
 

Nabízíme učební obory:

Název oboruKód oboruPočet přijímaných žáků
Potravinářská výroba - cukrářské práce(29-51-E/01)8
Stravovací a ubytovací služby - kuchařské práce(29-51-E/01)8
Zednické práce(36-67-E/01)8


Cukrář: Potravinářská výroba - cukrářské práce (29-51-E/01)

Druh získaného vzdělánístřední
Délka přípravy3 roky, denní studium
Obor je určen prodívky a chlapce
Způsob ukončení studia závěrečná zkouška
Certifikace výuční list
Forma denní studium

Žáci se učí jednoduché práce při přípravě surovin a výrobě cukrářských výrobků, včetně modelování a zdobení. Soubor vědomostí a praktických dovedností jim umožní uplatnění zejména v profesi cukrář. Nacházejí uplatnění v menších a středně velkých cukrárnách.
 

Kuchař: Stravovací a ubytovací služby - kuchařské práce (65-51-E/01)

Druh získaného vzdělání střední
Délka přípravy3 roky, denní studium
Obor je určen prochlapce a dívky
Způsob ukončení studiazávěrečná zkouška
Certifikacevýuční list
Formadenní studium

Žáci v průběhu studia získávají základní praktické i teoretické znalosti při přípravě jídel teplé i studené kuchyně dle receptur, rovněž se seznámí se základy stolničení a obsluhy včetně úprav tabulí.
 

Zedník: Zednické práce (36-67-E/01)

Druh získaného vzděláníForma
Délka přípravy3 roky, denní studium
Obor je určen prochlapce
Způsob ukončení studiazávěrečná zkouška
Certifikacevýuční list
Formadenní studium

Žáci během tří let získají všechny potřebné dovednosti pro dobré uplatnění ve stavebnictví. Typickými činnostmi, které žák vykonává, je příprava stavebních směsí a materiálů, zdění zdiva z různých druhů materiálů, jednoduché betonářské, omítkářské a izolační práce, osazování prefabrikátů a výrobků přidružené stavební výroby.
 

Přihlášku ke studiu naleznete v souboru níže.
 

Naši absolventi získávají střední vzdělání s výučním listem a mají na trhu práce stejné předpoklady jako žáci SOU. S výučním listem mohou pracovat jak u organizací, tak i na vlastní živnostenský list.

Soubory ke stažení