Mateřská škola Revoluční

Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola má celkovou kapacitu 20 dětí. Do dvou tříd jsou zařazeny děti se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním a děti s vadami řeči.

Veškerá činnost zařízení směřuje k tomu, aby maximálně vyhověla potřebám a možnostem dětí. Vytváří každému dítěti optimální prostředí k rozvoji jeho osobnosti, k učení, ke komunikaci s ostatními a pomáhá mu dosáhnout co největší samostatnosti.

Škola je umístěna ve starší řadové zástavbě. Dům je přízemní bezbariérový a přímo v jedné úrovni spojen s přiměřeně vybavenou zahradou. Škola má vlastní kuchyň s potřebným příslušenstvím a samostatnou jídelnou.

Do MŠ jsou přijímány děti, které jsou k docházce doporučeny lékaři, psychology, SPC, PPP a rodiče si podají přihlášku. Po celou dobu docházky se škola snaží o úzký kontakt s rodiči.