Aktuality

Pochvala ředitelky školy za pomoc při záchraně života

Ve II. pololetí se žáci naší školy ze třídy ZŠ I. podíleli na záchraně lidského života. Pohotově reagovali na situaci, kdy našli na zemi ležet nehybného člověka a přivolali RZP zavoláním na číslo 155…

Přerušení provozu MŠ

Vážení rodiče,  oznamujeme, že provoz mateřské školy bude v období letních prázdnin od 1. 7. do 1. 9. 2024 přerušen. Budeme se těšit v novém školním roce - 2. 9. 2024. Přejeme Vám krásné a pohodové…

Poděkování učňům zedníkům

Děkujeme partě učňů zedníků za zvelebování prostorů mateřské školy. Děti a paní učitelky z mateřské školy

Výsledky přijímacího řízení - 2. kolo

Výsledky 2. kola přijímacího řízení na obor Stravovací a ubytovací služby (kuchařské práce) a obor Pečovatelské služby , naleznete v příloze.

Poděkování

Děkujeme rodičům Davídka Ježka za dárečky pro děti ke Dni dětí.

Škola končí 21. června 2024

Ředitelka školy vyhlašuje ukončení vyučování v ZŠ a SŠ včetně zájmového vzdělávání v ŠD ve školním roce 2023/2024 dne 21. června 2024. Více informací v příloze a na třídních schůzkách dne 12. 6. 2024.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA MŠ

Výsledky přijímacího řízení na MŠ naleznete v příloze ve formátu PDF.

Červen ve školce

Na měsíc červen pro děti připravujeme následující akce:

Informace rodičům budoucích prvňáčků

Vážení rodiče, ve čtvrtek 30. května 2024 ve 14:00 hodin proběhne informační schůzka v přízemí školy, učebně č. 119 (zvoňte na zvonek ŠD I, IV).

Přijímací řízení na SŠ pro školní rok 2024/2025 - 2. kolo

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na SŠ pro obory vzdělání: Pečovatelské služby - 3 místa Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce) – 5 míst Zednické práce – 5 míst   …

Zapojte se s námi do soutěže Ekoedu

Sběrný box se nachází v přízemí školy u šaten žáků. Seznam předmětů, které patří a nepatří do sběrného boxu naleznete níže v příloze.

Přijímací řízení na SŠ pro školní rok 2024/2025

Pro příští školní rok přijímáme uchazeče na SŠ pro tyto obory vzdělání: Zednické práce, Pečovatelské služby, Kuchařské práce, Praktická škola jednoletá Poslední termín k podání přihlášky je 20. únor…

Parkour kroužek

Parkour kroužek pro kluky a holky dle úrovně pokročilosti. Více informací naleznete na webových stránkách www.zohir.cz .           

Piafa Vyškov, nabídka svozu dětí do škol

Piafa Vyškov, z. ú. nabízí svoz a doprovod dětí se zdravotním postižením do školských zařízení ve Vyškově. V případě zájmu kontaktujte Piafu Vyškov co nejdříve. 

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL – REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Naše škola také využívá investice na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky během pandemie covid-19.