Aktuality

Výsledky 2. kola přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání

Výsledky 2. kola přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání naleznete níže ve formátu PDF.

Výsledky přijímacího řízení ZŠ pro školní rok 2022 / 2023

Výsledky přijímacího řízení na základní školu pro školní rok 2022 / 2023 jsou dostupné v příloze ve formátu PDF. Žádáme zákonné zástupce uchazečů, aby se v úřední hodiny školy dostavili do kanceláře…

Květen ve školce

Na měsíc květen jsme pro děti připravily následující akce:

II. kolo přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání pro šk. r. 2022 / 2023

Informace k II. kolu přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání pro školní rok 2022 / 2023 naleznete v příloze ve formátu pdf.

Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání pro školní rok 2022 / 2023

Výsledky naleznete v příloze ve formátu pdf.

Zápis do MŠ

Vážení rodiče,  ve středu 11. 5. 2022 proběhne zápis dětí do mateřské školy v čase od 9 do 16 hodin. S sebou přineste kopii rodného listu dítěte. Zápis se koná v budově mateřské školy na ulici…

Pečovatelské služby - nový obor vzdělání

Od školního roku 2022/2023 otevíráme pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nový obor vzdělání „Pečovatelské služby".  Pro více informací kontaktuje vedení školy

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL – REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Naše škola také využívá investice na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky během pandemie covid-19.