Kontakty - ZŠ

Bajajová Renáta Mgr.učitelkar.bajajova@mszsvyskov.cz
Bojanovská Petra Bc.APp.bojanovska@mszsvyskov.cz
Borcsiková PavlaAPp.borcsikova@mszsvyskov.cz
Cupáková Hana Mgr.učitelka h.cupakova@mszsvyskov.cz
Eštván Aleš Mgr.učitela.estvan@mszsvyskov.cz
Francová Radmila Mgr. učitelkar.francova@mszsvyskov.cz
Halfarová Martina Mgr. učitelkam.halfarova@mszsvyskov.cz
Havlová Eva  učitelkae.havlova@mszsvyskov.cz
Hrozová MarcelaAPm.hrozova@mszsvyskov.cz
Karásková KamilaAP, vychovatelkak.karaskova@mszsvyskov.cz
Kozáková Jitka Mgr. učitelkaj.kozakova@mszsvyskov.cz
Kudličková Miroslava Mgr. učitelkam.kudlickova@mszsvyskov.cz
Lužná Dagmar Mgr.učitelkad.luzna@mszsvyskov.cz
Motalová Jitka Mgr. učitelkaj.motalova@mszsvyskov.cz
Nečasová EvaAP, vychovatelkae.necasova@mszsvyskov.cz
Omastová Veronika Ing.AP, vychovatelkav.omastova@mszsvyskov.cz
Pavlasová ŠárkaAPs.pavlasova@mszsvyskov.cz
Pekarovič  Ľubicaučitelkal.pekarovic@mszsvyskov.cz
Procházková Helena Mgr.učitelkah.prochazkova@mszsvyskov.cz
Rozehnalová VladislavaAP, vychovatelkav.rozehnalova@mszsvyskov.cz
Ryšánková LenkaAP, vychovatelkal.rysankova@mszsvyskov.cz
Sedláková DanaAPd.sedlakova@mszsvyskov.cz
Sedláková Renátazástupkyně r.sedlakova@mszsvyskov.cz
Sochor Petr Mgr.učitelp.sochor@mszsvyskov.cz
Šimeček Miroslav, Mgr.učitelm.simecek@mszsvyskov.cz
Usnulová Ivana Mgr.učitelkai.usnulova@mszsvyskov.cz
Vágnerová Jana Mgr.ředitelka školyj.vagnerova@mszsvyskov.cz
Zárubová Lenka Mgr.učitelkal.zarubova@mszsvyskov.cz