Naše třídy

V naší škole jsou děti rozděleny do dvou tříd:

1. třída – Sluníčka

  • děti nemluvící a malé děti s vadou řeči
  • děti s mentálním, tělesným, kombinovaným postižením
  • děti s poruchou autistického spektra
  • ADHD
  • Kapacita: 8 dětí (autisté, mentální retardace,...)
  • Volná místa: 0

Pedagogickou činnost zajišťují po celý den 2 pedagogické pracovnice, asistentka pedagoga a logopedka.
 

2. třída – Motýlci

  • děti s vadou řeči
  • děti s dětskou mozkovou obrnou bez mentálního postižení
  • Kapacita: 12 dětí (logopedické vady)
  • Volná místa: 0

Pedagogickou činnost zajišťuje učitelka, asistentka pedagoga a logopedka. V odpolední době jsou třídy spojeny.