Poděkování

Děkujeme rodičům Davídka Ježka za velikonoční nadílku pro děti.