Poděkování

Děkujeme rodičům Davídka Ježka za dárečky pro děti ke Dni dětí.