20. Canisterapie

Každých 14 dní chodí děti ze tříd Motýlků i Sluníček na canisterapii, kde se seznamují s pejsky, mazlí se s nimi a hrají nejrůznější hry.