30. Den Země - Přírodovědné stezky

ZŠ Letní pole každoročně na Den Země organizuje akci s názvem Přírodovědné stezky. Na školní zahradě měli žáci připravených 10 stanovišť pro děti z mateřských škol. Děti navlékaly korálky, učily se třídit odpad, přiřazovaly a pojmenovávaly zvířecí rodiny a zpívaly písničky o zvířatech. Zvládly pojmenovat jarní květiny a také určit, co různá zvířata jedí. I přes chladnější počasí jsme si akci moc užili a děkujeme za pozvání.