8. Den stromů

Každoročně si s dětmi připomínáme Den stromů. I letos jsme si povídali o stromech a jejich plodech, poznávali listnaté a jehličnaté stromy, plnily nejrůznější aktivity a hráli hry ve třídě i venku.