Cesta za pokladem

Se žáky školní družiny jsme se vypravili na školní zahradu na cestu za pokladem. Žáci plnili různé úkoly a na konci cesty je čekala sladká odměna.