Březen - měsíc knihy

Čteme z oblíbených knížek, prohlížíme knihy a vyrábíme záložku. Také se učíme poznat mláďata hospodářských zvířat.