Velikonoční chutě

Žáci  oboru Stravovací a ubytovací služby - třída 2SUS připravovali mazance, věnečky, jidáše a další dobroty.