Atletické minizávody

Žáci si vyzkoušeli pohybové dovednosti a zdatnost v běhu, hodu do dálky a skoku. Oceněni byli nejen vítězové, ale i snaha všech závodníků.