Branný den

V pondělí 11. 10. proběhl na naší škole "Branný den", kterého se zúčastnili žáci II. stupně. 

Na jednotlivých stanovištích si žáci prakticky ověřili své dovednosti získané ve výuce.