Ekologická vycházka žáků ZŠ I. a ZŠ speciální I. třídy.

Žáci pozorovali, co je v přírodě zajímavé, co do přírody nepatří. Třídili odpad a zkušenosti z vycházky si zopakovali při prezentaci na interaktivní tabuli.