Návštěva knihovny

Žáci 8. a 9. ročníku navštívili KKD Vyškov. Seznámili se s dělením knížek a vyhledáváním informací v dětském oddělení knihovny.