Povídání o Josefu Čapkovi a jeho tvorbě

Žáci navštívili Knihovnu Karla Dvořáčka, kde se zúčastnili poutavé přednášky o spisovateli Josefu Čapkovi. Připomenutí nejznámější Čapkovy pohádkové knihy “ O pejskovi a kočičce” doprovázela návštěva psí kamarádky Becky.