projektový den na téma "První pomoc"

Ve čtvrtek 2. 6. 2022 proběhl na naší škole v rámci Šablon III projektový den pro žáky II. stupně na téma "První pomoc". Žáci si  pod vedením Mgr. Grmelové a Mgr. Trávníčkově a studentů ze Střední odborné zdravotnické školy Vyškov vyzkoušeli  zábavnou a interaktivní formou  ošetřit drobná poranění, zlomeniny a resuscitovat na figuríně. Projektový den se žákům líbil a ochotně spolupracovali při praktických činnostech.