Výtvarná soutěž „Deštivé ráno“

26. 10. 2021 proběhlo vyhodnocení výtvarné soutěže.

Do soutěže se zapojily všechny třídy naší školy a žáci školní družiny.

Děti měly ztvárnit svoji představu deštivého rána. Připadla nám milá, ale současně nesnadná úloha

vyhodnotit odevzdané práce. Vzhledem k velkému věkovému rozpětí účastníků jsme ohodnotily

všechny práce jako krásné.

Za všechny obrázky dětem moc děkujeme, velmi nás potěšily a doufáme, že i dětem a paním

učitelkám udělalo radost, že vytvořily něco originálního a krásného. Protože jejich obrázky

skutečně  krásné jsou. Každý jiným způsobem. Jeden je vtipný, druhý veselý, třetí nápaditý, čtvrtý

pestrobarevný. A všechny jsou potěchou pro oko naše i vaše.

 

Obrázky všech děti, které se soutěže zúčastnily, si můžete prohlédnout na chodbách školy.

Mgr. Jitka Motalová, Mgr. Jitka Kozáková