24. dubna -Den Skautů

24. dubna slaví skauti a skautky každoročně svůj svátek. Přitažlivost skautingu pro mladé lidi byla a je dána jeho sepětím s přírodou, úctou k hodnotám a lidským výtvorům, potřebou přátelství, touhou po dobrodružství a romantice.

Skaut Ondřej Košťál, student odborného učiliště, připravil pro žáky 2. stupně ZŠ zajímavou prezentaci. Představil se ve skautském kroji, seznámil žáky se skautskými symboly, pozdravy. Vyprávěl o činnosti skautů ve Vyškově. Své vyprávění doplnil zajímavými fotografiemi. Připravil si několik her a odpovídal na spoustu dotazů.