Piškvorky

V úterý 28.3.2023 proběhlo na základní škole školní kolo ve strategické hře "Piškovorky". Děti II. stupně hru většinou znaly a žáci I. stupně se s ní seznámili a výborně popasovali. Všichni účastníci hráli s velkým zaujetím a nadšením. Výherci byli oceněni diplomem a sladkou odměnou.