Projektový den na Úřadu práce ve Vyškově

Dne 19. 11. 2022 proběhl v 8. a 9. ročníku projektový den "Kariérové poradenství". Žáci získali náhled a představu o náročností jednotlivých profesí a jejich specifikách.